ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓAz adatvédelem kiemelten fontos a TIMBA BÉBI - ÉS GYERMEKÁRUHÁZ  számára és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.


Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A TIMBA BÉBI -ÉS GYERMEKÁRUHÁZ kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez a webáruház felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.


Képviselő: 
Szakály György EV.
Adószáma: 51804888-2-35
4341 Nyírvavsári Hajnal utca 19.
Tel: 06 70 458 3160
Email: timbabutor2000@gmail.com


Hol tároljuk az adatait?


Név: W3HOST Bt. Székhely: 1156 Budapest, Sárfű utca 25.

Postacím: W3HOST Bt. 1156 Budapest, Sárfű utca 25.

Telefon: +36 70 212-8290 +36 70 212-8291Ki fér hozzá az adataihoz?


A  TIMBA-ÉS GYERMEKÁRUHÁZ csak a személyes adatok feldolgozójaként jár el, a webáruház során az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve a Futárszolgálat mely a megrendelés kézbesítéséhez szükséges.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a TIMBA-ÉS BÉBI GYERMEKÁRUHÁZ  mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az elérhetőségeink valamelyikén. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja TIMBA BÉBI -ÉS GYERMEÁRUHÁZ általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.


Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy a TIMBA BÉBI -ÉS GYERMEÁRUHÁZNÁL feldolgozzuk online vásárlásait, kezeljük rendeléseit és visszaküldéseit online szolgáltatásunk keretében, és a kézbesítésről vagy szállítási problémák esetén értesítéseket küldjünk. Személyes adatait felhasználjuk a fizetések kezelésére. Személyes adatait felhasználjuk panaszkezelésre és a termékekkel kapcsolatos garanciális ügyekhez. A személyes adatait felhasználjuk azonosításra, annak ellenőrzésére, hogy betöltötte-e az online vásárláshoz előírt életkort, illetve arra, hogy külső feleknek igazoljuk az Ön címét. Szeretnénk Önnek különböző fizetési lehetőségeket kínálni, és elemzéseket végzünk annak érdekében, hogy milyen fizetési alternatívák állnak rendelkezésére, beleértve a fizetési előzményeket és a hitelellenőrzéseket is.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:

* kapcsolattartói információk, így név, cím, e-mail cím és telefonszám
* fizetési információ és fizetési előzmények
* rendelési információ

Ha van TIMBA BÉBI- ÉS GYERMEKÁRUHÁZ  fiókja, akkor a fiókjával kapcsolatos személyes adatait is feldolgozzuk, például a

* a vásárlási előzményeket

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

 Futárszolgálat mely a megrendelés kézbesítéséhez szükséges.


Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

1. A Szolgáltató adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)) : 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás); 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése); 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség); 

d) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).

 

2. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

3. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy a Szolgáltató rendszerén keresztül szolgáltatást nem vehet igénybe. 

4. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a felhasználókat. 

5. Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

6. Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

7.Online webshop szolgáltatás (belépőjegy, utalvány, könyv, hanghordozó, parkolójegy stb. vásárlása) – vásárlási tranzakció, beléptetés, értesítés (egyszeri vásárlás)

Az adatkezelés célja: a weboldalon található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a felhasználó, mint jegyvásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése (az előadással kapcsolatos technikai értesítések, így pl. előadás változásai, elmaradása, időpontváltozás, parkolási információk stb.), a fizetés lebonyolításának lehetősége a fizetési szolgáltató segítségével, a felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, beléptetési adatok átadása a rendezvény szervezőjének, a szerződés teljesítése.

Személyes adatainak feldolgozása szükséges a TIMBA BÉBI - ÉS GYERMEKÁRUHÁZ számára annak érdekében, hogy a megrendelést kezelhesse és kézbesíthesse Önnek.


Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont. A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím,


8.Számlázás

Az adatkezelés célja: a vásárlási tranzakciókhoz tartozó számviteli bizonylat kiállítása és a jogszabályokban foglalt határidőben történő megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont. 

A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén adószám (amennyiben a vásárló megadta). 

Az adatok törlésének határideje, az adatkezelés időtartama: 8 év, illetve a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlás meghiúsulása.

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

Adatait mindaddig megtartjuk, amíg Ön annak törlését nem kéri.

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk kérései, panaszai kezeléséhez, és a termékekkel vagy technikai támogatási anyagokkal kapcsolatos garanciális ügyintézéshez e-mailen, csevegés funkciónkkal, telefonon és a közösségi médiában. Előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépnünk Önnel, ha rendelésével probléma adódik.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

Bármilyen adatot feldolgozhatunk, amelyet megad számunkra, beleértve a kötelező kategóriákat

* kapcsolattartói adatok, így például név, cím, e-mail-cím és telefonszám
* születési dátum
* fizetési információ és fizetési előzmények
* rendelési információ
* fiókszám
* az ügyben folytatott minden levelezés

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

A harmadik feleknek továbbított adatokat csak a fent említett, Önnek nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében használjuk fel.

 

Miért használjuk fel a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy eleget tegyünk a törvényi előírásoknak, bírósági rendeleteknek és a hatóságok döntéseinek.

Ebbe beletartozik az is, hogy személyes adatainak gyűjtését és ellenőrzését a számviteli törvények betartása érdekében a könyvelésben elvégezzük.

Milyen fajta személyes adatokat dolgozunk fel?
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel
*ügyfélszám
*rendelési szám
*név
*postai cím
*tranzakció összege
*tranzakció dátuma

Mi a jogi alapja a személyes adatok feldolgozásának?

A személyes adatok feldolgozása szükséges annak érdekében, hogy a TIMBA BÉBI- ÉS GYERMEKÁRUHÁZ  tegyen törvényi kötelezettségeinek.

TIMBA BÉBI-ÉS GYERMEKÁRUHÁZ FIÓK


Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk?
Mindig feldolgozzuk e-mail-címét és jelszavát, amelyet TIMBA BÉBI - ÉS GYERMEKÁRUHÁZ  fiókjára való feliratkozáskor megad nekünk.

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel, amennyiben megadja nekünk a következőket:

*  kapcsolattartói információk, így név, cím, telefonszám 
* születési dátum 
* nem
* ország
* fiókbeállítások

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel, amennyiben vásárol

* rendelési előzmények
* szállítási információk
* fizetési előzmények


SÜTIK

A süti (cookie) olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. Ha a szolgáltatásainkat használja, feltételezzük, hogy beleegyezik az ilyen sütik használatába. 

Ha meglátogat egy webhelyet, tárolhatja vagy lekérheti az információkat a böngészőjében, főleg "cookie-k" formájában. Ez az információ - ami Önre, preferenciáira vagy internetes eszközére (számítógépre, táblagépre vagy mobilra) vonatkozhat - többnyire arra szolgál, hogy a webhely úgy működjön, ahogyan elvárta.

Amikor meglátogatsz bármilyen honlapot, ez javarészt a böngésződdel kapcsolatos információt nyerhet vissza vagy tárolhatja őt a fajta aprósüteményben.

A szükséges cookie-k segítik a weboldalak használatát olyan alapfunkciók, mint például az oldalak navigálása és a webhelyek biztonságos területeihez való hozzáférés engedélyezéséhez. A weboldal nem működhet megfelelően ezen cookie-k nélkül.

 

Az előnyben részesített cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy emlékezzen olyan információkra, amelyek megváltoztatják a webhely viselkedését vagy megjelenését, például az Ön által preferált nyelvet vagy régiót.

 

A statisztikai cookie-k segítenek a webhelyek tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként hatnak a weboldalakra azáltal, hogy névtelenül gyűjtik és jelentik az információkat.

 

A marketing cookie-kat a weboldalak látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak és az adott felhasználó számára érdekesek, és ezáltal értékesebbek a megjelenítők és harmadik fél hirdetők számára.

A nem minősített cookie-k az olyan cookie-k, amelyeket az egyes cookie-kkal együtt osztályozunk.

Az űrlap elküldésével elfogadom, hogy a megadott adatokat az xxxxx használja, így (i) elismeri kérését, (ii) visszajátszást, és szükség esetén (iii) kezeli az esetlegesen létrejövő szerződéses kapcsolatot.

 

Elfogadom a feltételeket és az adatvédelmi politikát


A front oldalon egy felugró sütiablak található, melynek  elfogadása előtt különböző oppciókat ajánl fel az oldal arra vonatkozólag, hogy mely irányba szeretné az adatait küldeni/lementeni. 

Az oppciók kiválasztásával elfogadja annak feltételeit, így tehát a sütik általi mentés az adatait illetően létrejön.

Mik az Ön jogai?

Hozzáférési jog:  
Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a TIMBA-ÉS GYERMEKÁRUHÁZ webáruház kapcsolattartójával  és személyes adatait e-mailben elküldjük.


Hordozhatósághoz való jog:
Amikor a TIMBA- ÉS GYERMEKÁRUHÁZ  automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:  
Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.  Ha rendelkezik fiókkal  személyes adatait szerkesztheti a fiók- és tagsági oldalai alatt is.

A törléshez való jog: 
Jogában áll bármely,  TIMBA - ÉS GYERMEKÁRUHÁZ  által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat

*nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk
*ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk


A kortlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy a TIMBA- ÉS GYERMEÁRUHÁZ korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

*Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, H&M márkánknak korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
*ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
*ha a TIMBA- ÉS GYERMEKÁRUHÁZ már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?
Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért odaadó ügyfélszolgálati munkatársaink kezelik a fenti jogokra vonatkozó  kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velük a timbabutor2000@gmail.com oldalon.


A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:  
Ha úgy gondolja, hogy a TIMBA_ÉS GYERMEKÁRUHÁZ a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

MELLÉKLET

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott definíciók

1.személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

2.adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3.az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

4.profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

5.adatkezelő: az jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; 

6.adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

7.címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

8.harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

9.az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

10.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

11.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

12.EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

13.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

14.felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltató honlapján regisztrál vagy regisztráció nélkül vásárol;

15.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

16.nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:
Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon.